Samen aan de slag voor een sportieve Sportstad!

In gemeente Sportstad is hard gewerkt aan het lokaal sportakkoord. In Sportstad ligt de focus van het sportakkoord op vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en inclusief sporten en bewegen. Samenwerking tussen alle partijen zorgt ervoor dat we alle inwoners van sportstad écht in beweging krijgen. Sportstad heeft een geweldig sportakkoord gesloten met maar liefst 43 lokale partners.

Om de ambities uit dit sportakkoord te realiseren en te borgen, vragen we jou de vragenlijst in te vullen. Help jij mee?

Vragenlijst

Vul de vragenlijst in over het sportakkoord van Sportstad.

Starten

Sportakkoord Sportstad

Samen aan de slag!

Zoveel mogelijk inwoners uit Sportstad aan het sporten krijgen én houden. Dat lukt alleen door samen te werken met lokale partners. Deze partners kennen alle buurten en wijken uit Sportstad als geen ander en weten wat er speelt. Samen hebben we kansen, ambities en acties vastgelegd in een concreet lokaal 'Sportstad akkoord'.

Je leest het hier.

Is jouw club klaar voor de toekomst?

Datadriven resultaat behalen met sportakkoord

Naast informatie over het sportakkoord van Sportstad, nieuws en de ingebouwde enquêtetool realiseer je met één druk op de knop een rapportage over de voortgang van je sportakkoord. Bekijk de voorbeeldrapportage.

Rapportage Volgjesportakkoord Sportstad

Downloaden

De selectie van de projecten en toewijzing van het budget gaat als volgt:

  • Het kernteam Sportakkoord beoordeelt de plannen en kent projecten een uitvoeringsbudget toe;
  • het kernteam werkt transparant en beoordeelt aanvragen op basis van de genoemde criteria’
  • Er kan afgeweken worden van criteria als gevolg van voortschrijdend inzicht en gemotiveerde afwijkingen;
  • Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is.
  • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
  • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.


Jouw idee financieren!?

Om een projectaanvraag te doen ontvangen wij graag een toelichting opgenoemde onderwerpen en bijbehorende vragen. Dat mag in eigen format of er kan een formulier (in Word) worden opgevraagd bij

Projectaanvraag indienen

Meer weten?

Neem gerust contact op met:

Juul van Cruchten

Contactpersoon Volgjesportakkoord.nl

j.vancruchten@hvdsl.nl

06-31044928

https://www.volgjesportakkoord.nl

Jorg Smeets

Contactpersoon Volgjesportakkoord.nl

j.smeets@hvdsl.nl

0613278803

https://www.volgjesportakkoord.nl